Bieszczady mało znane 11.06.2017

Zapraszamy na wycieczkę pt. „Bieszczady mało znane”, na której uczestnicy wycieczki

przeszli trasę Żubracze – Berdo (1041 m) – Hyrlata (1103 m) – Rosocha (1084 m) – Roztoki Górne. Dziękujemy uczestnikom wycieczki za udostępnienie zdjęć.