Turystyczna Droga Krzyżowa na Cieklinkę – 9.03.2019

Zdjęcia: J. Kiełtyka i St. Czajka