Jasielska Odznaka Geocachingowa

Regulamin Jasielska Odznaka Geocachingowa

Jasielska Odznaka Geocachingowa

§ 1

Jasielska Odznaka Geocachingowa  jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaśle.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki Jasielska Odznaka Geocachingowa jest promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków, oraz popularyzacja turystyki pieszej w Beskidzie Niskim, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych.

§ 3

Jasielska Odznaka Geocachingowa jest jednostopniowa.

§ 4

Jasielska Odznaka Geocachingowa może być zdobywana w czasie nieograniczonym.

§ 5

Jasielska Odznaka Geocachingowa może być zdobywana przez osoby nieletnie pod opieką osoby dorosłej z zachowaniem ostrożności.

§ 6

Jasielska Odznaka Geocachingowa jest przyznawana po odnalezieniu 75 keszy znajdujących się na terenie powiatu jasielskiego.

§ 7

Do Jasielskiej Odznaki Geocachingowej zaliczają się tylko kesze w systemie geocaching.com

§ 8

Warunkiem odnalezienia kesza jest wpis do papierowego logbooka oraz zalogowanie odnalezienia w serwisie geocaching.com poprzez aplikację bądź bezpośrednio przez stronę serwisu.

§ 9

Keszer który chce uzyskać Jasielską Odznakę Geocachingową wysyła zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie jaslo.pttk.pl na e-mail jasielskaodznakagc@wp.pl bądź złożenie go w biurze PTTK Jasło. Po poprawnej weryfikacji ubiegający się Keszer otrzyma maila o możliwości odpłatnego odbioru odznaki w biurze PTTK Jasło z możliwością wysyłki.

§ 9

Lista Keszerów, którzy zdobyli i zweryfikowali Jasielską Odznakę Geocachingową jest dostępna na stronie jaslo.pttk.pl

 

Formularz weryfikacyjny

Lista zdobywców Jasielskiej Odznaki Geocachingowej

Koszt odznaki 8 zł
Koszt wysyłki 7 zł
Nr konta bankowego: 98 8627 1011 2001 0027 6476 0001 
W tytule przelewów proszę podać swój login w systemie geocaching.com z dopiskiem jaslogc.
Informacje można uzyskać w biurze PTTK Jasło, telefonicznie bądź drogą mailową.