Kol. Józef Kaczor

W dniu 25.03.2017 odbył się Walny Zjazd Oddziału PTTK Jasło, którego celem było złożenie sprawozdania z minionej kadencji, jak również wybór nowych władz na następną kadencję. Ustępujący Zarząd bez głosu sprzeciwu uzyskał absolutorium, a zatem nikt nie wniósł zastrzeżeń do jego działania. Podczas wyborów pomimo propozycji z sali, dotychczasowy prezes kol. Józef Kaczor, z przyczyn osobistych nie wykazał woli kandydowania do nowych władz, a tym samym ubiegania się o stanowisko prezesa Oddziału. W wyniku tajnych wyborów nowym prezesem Oddziału wybrany został kol. Michał Gorczyca.

Kolega Józef Kaczor kierował jasielskim Oddziałem PTTK przez wiele kadencji, był prezesem od 2002 do 2017 roku. Można śmiało powiedzieć, że był prekursorem rozwoju turystyki w nowej rzeczywistości po zmianach ustrojowych jakie nastąpiły w naszym kraju. Od początku zdawał sobie sprawę, że utrzymają się tylko te organizacje, które potrafią wygospodarować własne środki finansowe. Dlatego organizacja nasza pomimo różnego rodzaju intryg i niepowodzeń nie podzieliła losu szeregu innych, które zniknęły z turystycznej mapy Polski.
Jest działaczem znanym i szanowanym nie tylko w środowisku jasielskim, ale praktycznie całego Podkarpacia, a nawet jako członek Komisji Turystyki Górskiej znanym w tzw. centrali czyli Zarządzie Głównym. Jako przewodnik Beskidzki i Honorowy przodownik GOT wychował wielu miłośników turystyki, folkloru, etnografii poszczególnych regionów. Prowadzi liczne wycieczki szkolne, młodzieżowe i dla dorosłych propagując różnego rodzaju akcje, takie jak ochrona przyrody, sprzątanie świata, krajoznawstwo czy trener osiedlowy.
Wyszkolił szeregi jasielskich znakarzy, którzy aktualnie opiekują się szlakami za które odpowiada nasz Oddział.
To jego osobiste zaangażowanie pozwoliło na wyznaczanie na naszym terenie szlaków papieskich, na których kultywowane są imprezy turystyczne związane z osobą św. Jana Pawła II.
Jest człowiekiem znanym i szanowanym, uczciwym, koleżeńskim, oddanym sprawie rozwoju turystyki w naszym środowisku, nie żałował własnego czasu niejednokrotnie kosztem własnej rodziny.
Do każdej wycieczki jest przygotowany tematycznie, stara się aby każdy uczestnik mógł uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących danego regionu lub jego historii. Jest weryfikatorem odznak GOT, a co najważniejsze działa na zasadzie wolontariatu nie otrzymując za to wynagrodzenia. Dziękując kol. J. Kaczorowi za dotychczasową pracę mamy nadzieję, że pozostaniemy nadal w ścisłej współpracy dla dobra naszej organizacji i środowiska. Liczymy, że jako starszy kolega będzie nam służył dobrą radą i nie pozostanie obojętny na nasze zapytania i prośby, jakie mogą wystąpić w przyszłości. 

                                                                                Z turystycznym pozdrowieniem,

                                                                                              Zarząd Oddziału