Kontakt

Adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Jaśle
ul. Floriańska 15
38-200 Jasło

Kontakt:

tel./fax 13 446 33 40
tel. kom. 516 778 202
pttkjaslo@wp.pl
gg 10381160

Kontakt z inspektorem danych osobowych:

danepttkjaslo@wp.pl

Biuro czynne

poniedziałek – piątek : 9 – 17

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki: nr 043/04

NIP: 685 000 84 74

REGON: 370011735

KRS: nr 00000 50129

Konto bankowe: 98 8627 1011 2001 0027 6476 0001

Gwarancja ubezpieczeniowa: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA