Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich

REGULAMIN  ODZNAKI  CZTERECH POGÓRZY KARPACKICH

W celu popularyzacji najpiękniejszych terenów pogórzy polskich Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle ustanawia Odznakę Turystyczną „Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich” przyznawaną za ich przejście szlakami turystycznymi.

 § 1

Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich składa się z  4 części.

§ 2

  1. Pogórze Przemyskie – przyznawana za przejście w Górach Słonnych i Pogórzu Przemyskim wyznaczonej trasy Sanok – Dynów.
  2. Pogórze Dynowsko – Strzyżowskie – przyznawana za przejście na Pogórzu Strzyżowsko – Dynowskim wyznaczonej trasy Dynów – Kołaczyce.
  3. Pogórze Ciężkowickie – przyznawana za przejście na Pogórzu Ciężkowickim wyznaczonej trasy Kołaczyce – Ciężkowice.
  4. Pogórze Rożnowskie – przyznawana za przejście na Pogórzu Rożnowskim wyznaczonej trasy Ciężkowice – Rożnów.

§ 3

Zdobywanie poszczególnych części odznaki odbywa się w dowolnej kolejności, w nieograniczonym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

 § 4

Przebieg tras przez poszczególne Pogórza oraz liczbę punktów za pokonane odcinki zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 5

Zdobywanie Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania innych odznak GOT PTTK.

§ 6

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 7

Wypełnione książeczki Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Oddziału PTTK w Jaśle. Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odpowiedniej części odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8

Wzory poszczególnych części odznaki zawiera załącznik nr 2.

 § 9

Ostateczną interpretacje tego regulaminu dokonuje terenowy referat weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Jaśle.

§ 10

Regulamin został zatwierdzony przez zarząd Oddziału PTTK w Jaśle i obowiązuje od dnia 15-01-2019 r.

 Lista Zdobywców Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich

 

Załącznik nr 1 

Punktacja do zdobywania Odznaki Czterech Pogórzy Karpackich

Pogórze Przemyskie 

Trasa Punkty według
GOT
Sanok  –  Orli Kamień 8/6
Orli Kamień  –  Słonny Wierch (zachodni) 8/6
Słonny Wierch (zachodni)  –  Słonny Wierch (wschodni) 7/7
Słonny Wierch (wschodni)  –  Zawadka 10/13
Zawadka  –  Poręba Wysoka 6/4
Poręba Wysoka  –  Leszczawa Górna 5/6
Leszczawa Górna  –  Bircza 9/9
Bircza  –  Kopystańka (zachodnia) 10/9
Kopystańka (zachodnia)  –  Kopystańka 5/3
Kopystańka  –  Brylińce 5/7
Brylińce  –  Wapielnica 10/9
Wapielnica  –  Przemyśl 6/8
Przemyśl  – Aszczycówka  – Łętownia 10/10
Łętownia  –  Karczmarowa 7/5
Karczmarowa  –  Bukowy Garb 4/4
Bukowy Garb  –  Helusz 7/7
Helusz  –  kota nad Nienadową 6/5
Kota nad Nienadową  –  Kopce 11/11
Kopce  –  kota nad Kosztową i Laskówką 10/10
kota nad Kosztową i Laskówką  –  Bachórz 5/7
Bachórz  –  Dynów 4/4
Sanok  Dynów (razem) 153/150

Proponowana trasa

 

Pogórze Strzyżowsko – Dynowskie

Trasa Punkty według GOT
Dynów  –  Na Gratach 11/9
Na Gratach  –  Ujazdy 4/5
Ujazdy  –  Wilcze 7/6
Wilcze  –  Kamienna 7/8
Kamienna  –  Niebylec 4/6
Niebylec  –  kota 445 nad Gwoździanką 6/4
kota 445 nad Gwoździanką  –  Godowa Górna 5/7
Godowa Górna  –  Brzeżanka 7/4
Brzeżanka  –  Kiczary Wyżne 13/12
Kiczary Wyżne  –  Sucha Góra 8/7
Sucha Góra  –  Zamek Krzemieniec 5/5
Zamek Krzemieniec  –  Królewska Góra 2/1
Królewska Góra  –  Czarnówka 13/14
Czarnówka  –  Wiśniowa 7/9
Wiśniowa  –  Bardo 14/11
Bardo  – kota nad Gogołowem 7/9
Kota nad Gogołowem  –  Kołaczyce 10/11
Dynów –  Kołaczyce (razem) 130/128

Proponowana trasa

 

Pogórze Ciężkowickie

Trasa Punkty według GOT
Kołaczyce  –  Liwocz 12/9
Liwocz  –  Gilowa Góra 16/17
Gilowa Góra  –  Ostry Kamień 7/7
Ostry Kamień  –  Brzanka 5/5
Brzanka  –  Rzepiennik Biskupi 6/6
Rzepiennik Biskupi  –  Skamieniałe Miasto 9/6
Skamieniałe Miasto  –  Ciężkowice 3/4
Kołaczyce  –  Ciężkowice (razem) 58/54

Proponowana trasa

Pogórze Rożnowskie

Trasa Punkty według GOT
Ciężkowice  –  Bruśnik 8/7
Bruśnik  –  Falkowa 3/2
Falkowa  –  Bukowiec 5/3
Bukowiec  –  Siekierczyna 5/7
Siekierczyna  –  Bacówka Jamna 6/4
Bacówka Jamna  –  Jastrzębia Górna 6/8
Jastrzębia Górna  –  Sucha Góra 5/4
Sucha Góra  –  Styr 11/9
Styr  –  Olszowa 3/4
Olszowa  –  Bacówka Jamna 5/3
Bacówka Jamna  –  Bukowiec 5/5
Bukowiec  –  Przydonica 8/10
Przydonica  –  Dział  –  Gródek nad Dunajcem 4/4
Gródek nad  Dunajcem  –  Majdan 7/5
Majdan  –  Rożnów 3/6
Ciężkowice  –  Rożnów (razem) 84/81
Sanok  –  Rożnów (razem) 452/436

Proponowana trasa

Załącznik nr 2

Odznaka Czterech Pogórzy Karpackich

Koszt książeczki 8 zł
Koszt 1 części odznaki 15 zł
Koszt wysyłki 7 zł
Koszt wysyłki odznaki i książeczki 8 zł
Nr konta bankowego: 03 1600 1462 1815 7979 4000 0001
Informacje można uzyskać w biurze PTTK Jasło, telefonicznie bądź drogą mailową.

 

W związku ze zmianą przebiegu odcinków szlaków turystycznych lub ich likwidacją wprowadzono zmiany. Prosimy zapoznać się z poniższym załącznikiem nr 3 do Regulaminu.